Gedragsregels

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de "AssurMiFID-gedragsregels" en deelt u in dit verband volgende informatie mee:

Aangeboden producten en diensten

Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

Nummers van de takken en de titulatuur

1 Ongevallen
2 Ziekte
3 Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel
4 Casco rollend spoorwegmaterieel
5 Luchtvaartuigcasco
6 Casco zee- en binnenschepen
7 Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen
8 Brand en natuurevenementen
9 Andere schade aan goederen
10 Burgerlijke Aansprakelijkheid motorrijtuigen
11 Burgerlijke Aansprakelijkheid luchtvaartuigen
12 Burgerlijke Aansprakelijkheid zee- en binnenschepen
13 Algemene Burgerlijke Aansprakelijkheid
14 krediet
15 Borgtocht
16 Diverse geldelijke verliezen
17 Rechtsbijstand
18 Hulpverlening
21 Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen
22 Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen
23 Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen
26 Kapitalisatieverrichtingen
27 Beheer van collectieve pensioenfondsen.

Polisvoorwaarden

Deze informatie zal weldra beschikbaar zijn.

Informatie over het belangenconflictenbeleid

De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Hier kan u meer informatie terugvinden over hoe ons kantoor hieraan invulling geeft.

Vergoeding

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor of raadpleeg de klantenzone van onze website. In het andere geval ontvangen wij voor
onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.